Bilrekond


Om du tvättar din bil hemma på gatan rinner olja och giftiga ämnen rakt ut i vättern. Den sjö som mer än 2 miljoner människor får sitt dricksvatten ifrån.

Varje år tvättas ungefär 20 miljoner bilar direkt på gatan, istället för i en biltvätt. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller som kadmium och bly samt asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Dessa ämnen är skadliga för miljön, och dessutom svåra för naturen att bryta ner.

Gör en miljöinsats – tvätta rätt!


Gör en miljöinsats – tvätta rätt!
  • Välj en miljövänlig biltvätt, en automatvätt eller en gör-det-själv-hall. Där separeras vattnet från olja och giftpartiklar. Smutsvattnet leds sedan till avloppsreningsverket där det renas innan det släpps tillbaka ut i naturen igen. Dessa anläggningar har en godkänd reningsanläggning som separerar olja och giftiga tungmetaller från vattnet innan det når Mälaren.

  • Använd miljömärkta produkter om du tvättar i en gör-det-själv-hall.

  • Om du inte har tillgång till en biltvätt, så är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Skadliga ämnen fastnar då i det övre jordlagret och binder eller bryter ner föroreningar.

Gör en miljöinsats – tvätta rätt!